Antonymer till ordet avledande är exempelvis direkt .